Xi You Ji zhi Sun Wu Kong San Da Bai Gu Jing

Réalisateur

Pou-Soi Cheang

Pou-Soi Cheang

Acteurs

Xiao Shen-Yang

Xiao Shen-Yang

Chung Him Law

Chung Him Law

Kris Phillips

Kris Phillips