The Soul

Réalisateur

Wei-Hao Cheng

Wei-Hao Cheng

Acteurs

Chen Chang

Chen Chang

Né le 14 octobre 1976
Janine Chun-Ning Chang

Janine Chun-Ning Chang

Christopher Ming-Shun Lee

Christopher Ming-Shun Lee

Samuel Ku

Samuel Ku

Baijia Zhang

Baijia Zhang

Lu Hsueh-Feng

Lu Hsueh-Feng

He-Hsuan Lin

He-Hsuan Lin

Anke Sun

Anke Sun

Che-Hao Chang

Che-Hao Chang

Hui-Min Lin

Hui-Min Lin