Tang ren jie tan an

Réalisateur

Chen Sicheng

Chen Sicheng

Acteurs

Shih-Chieh King

Shih-Chieh King

Chengpeng Dong

Chengpeng Dong

Yang Xiao

Yang Xiao

Marc Ma

Marc Ma

Liya Tong

Liya Tong

Sang Ping

Sang Ping

Liu Haoran

Liu Haoran

He Chen

He Chen

Zi-feng Zhang

Zi-feng Zhang