Otello (Royal Opera House)

Réalisateur

Keith Warner

Keith Warner

Acteurs

Jonas Kaufmann

Jonas Kaufmann

Marco Vratogna

Marco Vratogna

Maria Agresta

Maria Agresta