My Hero Academia : World Heroes Mission

Acteurs

Daiki Yamashita

Daiki Yamashita

Tomoyo Kurosawa

Tomoyo Kurosawa

Yoshio Inoue

Yoshio Inoue

Mio Imada

Mio Imada

Yûki Kaji

Yûki Kaji

Kaito Ishikawa

Kaito Ishikawa

Ayane Sakura

Ayane Sakura

Yoshimasa Hosoya

Yoshimasa Hosoya

Ryô Hirohashi

Ryô Hirohashi

Marina Inoue

Marina Inoue

Tasuku Hatanaka

Tasuku Hatanaka