Les Éternels (Ash is purest white)

Réalisateur

Jia Zhangke

Jia Zhangke

Né le 24 mai 1970

Acteurs

Liao Fan

Liao Fan

Xu Zheng

Xu Zheng

Casper Liang

Casper Liang

Diao Yinan

Diao Yinan

Yibai Zhang

Yibai Zhang

Ding Jiali

Ding Jiali