Le Rire de madame Lin

Réalisateur

Zhang Tao

Zhang Tao

Acteurs

Yu Fengyuan

Yu Fengyuan

Li Fengyun

Li Fengyun

Chen Shilan

Chen Shilan

Pan Yun

Pan Yun

Ruan Fengming

Ruan Fengming

Zhang Jun

Zhang Jun

Wei Yongzhi

Wei Yongzhi