Le Lac aux oies sauvages

Réalisateur

Diao Yinan

Diao Yinan

Acteurs

Liao Fan

Liao Fan

Wan Qian

Wan Qian

Jue Huang

Jue Huang

Zhang Yicong

Zhang Yicong

Chen Yongzhong

Chen Yongzhong

Zeng Meihuizi

Zeng Meihuizi