La Forteresse cachée

Réalisateur

Akira Kurosawa

Akira Kurosawa

Né le 23 mars 1910

Acteurs

Takeo Oikawa

Takeo Oikawa

Takuzô Kumagai

Takuzô Kumagai

Etsuo Saijô

Etsuo Saijô

Masayoshi Nagashima

Masayoshi Nagashima

Fuminori Ôhashi

Fuminori Ôhashi

Shin Ôtomo

Shin Ôtomo

Minoru Itô

Minoru Itô

Haruo Suzuki

Haruo Suzuki

Shigekatsu Kanazawa

Shigekatsu Kanazawa

Ryu Kuze

Ryu Kuze

Ichirô Chiba

Ichirô Chiba

Rinsaku Ogata

Rinsaku Ogata

Hiroyoshi Yamaguchi

Hiroyoshi Yamaguchi