L'Impératrice Yang Kwei-Fei

Réalisateur

Kenji Mizoguchi

Kenji Mizoguchi

Né le 16 mai 1898

Acteurs

Chieko Murata

Chieko Murata

Noboru Kiritachi

Noboru Kiritachi

Tatsuo Hanabu

Tatsuo Hanabu

Yasushi Sugita

Yasushi Sugita

Manabu Morita

Manabu Morita

Akira Natsuki

Akira Natsuki

Rieko Himeji

Rieko Himeji

Yoshiko Kusunoki

Yoshiko Kusunoki

Yoshio Takee

Yoshio Takee