Jujutsu Kaisen Movie 0

Réalisateur

Park Sung-ho

Park Sung-ho

Acteurs

Megumi Ogata

Megumi Ogata

Kana Hanazawa

Kana Hanazawa

Mikako Komatsu

Mikako Komatsu

Kōki Uchiyama

Kōki Uchiyama

Yuichi Nakamura

Yuichi Nakamura

Takaya Kuroda

Takaya Kuroda

Satsumi Matsuda

Satsumi Matsuda

Matsuda Risae

Matsuda Risae

Shô Hayami

Shô Hayami

Shizuka Ito

Shizuka Ito