Journey to the West: Conquering the Demons

Réalisateur

Chi-kin Kwok

Chi-kin Kwok

Acteurs

Zhang Wen

Zhang Wen

Bo Huang

Bo Huang

Show Lo

Show Lo

Sheung-Ching Lee

Sheung-Ching Lee

Bingqiang Chen

Bingqiang Chen

Sihan Cheng

Sihan Cheng

Zhengyu Lu

Zhengyu Lu

Chi Ling Chiu

Chi Ling Chiu

Di Yang

Di Yang

Chrissie Chau

Chrissie Chau

Hangyu Ge

Hangyu Ge

Min Hun Fung

Min Hun Fung

Lun Yeung

Lun Yeung

Chaoli Zhang

Chaoli Zhang

Wenhui He

Wenhui He

Yixin Tang

Yixin Tang

Yichun Chen

Yichun Chen

Zhanling Liu

Zhanling Liu

Xiaochuan Huang

Xiaochuan Huang

Yuwen Zhang

Yuwen Zhang

Xu Ming

Xu Ming

Jing Li

Jing Li

Weifu Zhang

Weifu Zhang

Fulin Fan

Fulin Fan

Qihua Dai

Qihua Dai

Kaijie Zhong

Kaijie Zhong

Jingjing Xie

Jingjing Xie

Qianwen Yu

Qianwen Yu

Wushuang Kong

Wushuang Kong

Gaoji Li

Gaoji Li

Feifei Wen

Feifei Wen

Haisen Huang

Haisen Huang