Jalebi

Réalisateur

Pushpdeep Bhardwaj

Pushpdeep Bhardwaj

Acteurs

Rhea Chakraborty

Rhea Chakraborty

Varun Mitra

Varun Mitra

Digangana Suryavanshi

Digangana Suryavanshi

Arya Poorti

Arya Poorti

Mahesh Thakur

Mahesh Thakur