I Am Not Madame Bovary

Réalisateur

Acteurs

Yu Hewei

Yu Hewei

Chengpeng Dong

Chengpeng Dong

Zonghan Li

Zonghan Li

Lixin Zhao

Lixin Zhao

Gao Ming

Gao Ming

Chen Li

Chen Li