Hyakuen no koi

Réalisateur

Masaharu Take

Masaharu Take

Acteurs

Shinichirô Matsuura

Shinichirô Matsuura

Tadashi Sakata

Tadashi Sakata

Ruka Wakabayashi

Ruka Wakabayashi

Saori

Saori

Yûki Okita

Yûki Okita

Kaito Yoshimura

Kaito Yoshimura

Shohei Uno

Shohei Uno

Osamu Shigematsu

Osamu Shigematsu