Grand frère

Réalisateur

Liang Ming

Liang Ming

Acteurs

Lu Celeste

Lu Celeste

Wu Xiaoliang

Wu Xiaoliang

Jiajia Wang

Jiajia Wang

Wang Weishen

Wang Weishen

Hai Tao

Hai Tao

Chen Yongzhong

Chen Yongzhong

Xingchen Lü

Xingchen Lü