Free! (2021)

Réalisateur

Koji Oji

Koji Oji

Acteurs

Nobunaga Shimazaki

Nobunaga Shimazaki

Mamoru Miyano

Mamoru Miyano

Kōki Uchiyama

Kōki Uchiyama

Jeff Manning

Jeff Manning

Tatsuhisa Suzuki

Tatsuhisa Suzuki