Flag

Réalisateur

Ryosuke Takahashi

Ryosuke Takahashi

Kazuo Terada

Kazuo Terada

Acteurs

Rena Tanaka

Rena Tanaka

Narumi Hikada

Narumi Hikada

Takashi Nagasako

Takashi Nagasako

Yûko Satô

Yûko Satô

Yuu Asakawa

Yuu Asakawa

Kenji Nomura

Kenji Nomura

Hiroshi Iwasaki

Hiroshi Iwasaki

Chris Kent

Chris Kent