Detective Chinatown 2

Acteurs

Liu Haoran

Liu Haoran

Brett Azar

Brett Azar

John Mondin

John Mondin

Liya Tong

Liya Tong

Matt Perfetuo

Matt Perfetuo

Yang Xiao

Yang Xiao

Natasha Liu Bordizzo

Natasha Liu Bordizzo

Yuxian Shang

Yuxian Shang

Michael Pitt

Michael Pitt

Né le 10 avril 1981