Brotherhood of blades

Brotherhood of blades
Affiche de Brotherhood of blades
action (116 minutes)
sortie le 1 janvier 2014
Chine
Réalisateur : Yang Lu
avec : , Shishi Liu , Qianyuan Wang , Dong-xue Li , Nie Yuan , Shih-chieh Chin , Qing Ye , Yi Wei Zhou , Zhu Dan , Lixin Zhao

Synopsis

Les commentaires sont désactivés pour cette page.