Black Fox

Réalisateur

Kazuya Nomura

Kazuya Nomura

Keisuke Shinohara

Keisuke Shinohara

Acteurs

Ayaka Nanase

Ayaka Nanase

Haruka Tomatsu

Haruka Tomatsu

Yō Taichi

Yō Taichi

Hiroshi Tsuchida

Hiroshi Tsuchida

Toriumi Kosuke

Toriumi Kosuke