A Touch of Sin

Réalisateur

Jia Zhangke

Jia Zhangke

Né le 24 mai 1970

Acteurs

Meng Li

Meng Li

Dong Han

Dong Han

Hongwei Wang

Hongwei Wang

Jia Zhangke

Jia Zhangke

Né le 24 mai 1970